logomobiel

defhb

Voorzitter: Henny Stekelenburg
Vicevoorzitter: Judith Derksen (niet op foto)
Secretaris: Nancy van Steenis
2e Secretaris: Maria van Veenendaal
Penningmeester:  Rita de Reuver
2e Penningmeester:  Stefie Delpeut (niet op foto)
Bestuurslid:  Roelie Munnik (activiteiten)   
 Bestuurslid: Ilse Lagard
 
De contributie bedraagt € 45,00 per kwartaal en dient voor aanvang van het kwartaal overgemaakt te worden op rekeningnummer NL04 INGB 0009552411 t.n.v. de Dolle Diva's te Nieuwegein.
 
Het koor De Dolle Diva's is aanbieder van de Nieuwegeinstadspas en de Upas.
Leden die in het bezit zijn van zo'n pas krijgen korting op hun jaarcontributie.